Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Przedszkola Samorządowego w Modlniczce.

Są to:

  • Statut Przedszkola Samorządowego w Modlniczce
  • Koncepcja pracy przedszkola
  • Program profilaktyczny
  • Program wychowawczy
  • Dziennik ustaw - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Wszystkie dokumenty są możliwe do pobrania