Wioleta Najduchowska- Zawalonka-  wychowawca grupy ,,Biedronek"

 

Ukończyła studia magisterskie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na Akademii Ignatianum w Krakowie.