Małgorzata Kowalik- wychowawca grupy ,,Smerfów"

 

Ukończyła wyższe studia magisterskie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.